Clown logo Hjems Børnehave

    HJEMS BØRNEHAVE

      - hvor børnene kommer i første række
                             
                               

 FORSIDE   OM OS    NYHEDSBREVE   TRADITIONER    VELKOMSTPJECE   KONTAKT    LINKS

Nedenfor findes vores "lille grønne" med information fra A til Å om væsentlige forhold og regler, der gælder i vores børnehave. Du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge os om alle ting, der vedrører dit barns ophold.

Vil du hente og udskrive "den lille grønne" i PDF - kan det gøres her >>>

Hjems Børnehaves lille A – Å

A

     Afhentning
; Sig altid farvel til en personale!
Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere barnet. Det er ofte muligt at hente før 14.30 på legepladser som fx Lergravsparken, der kan være opslag på døren.

     Aflevering ; Sig altid Godmorgen til en personale! Skal foregå inden 09.30 eller før, der vil være opslag om evt. tidligere mødetid. Husk, at dit barn får den bedste start ved at sige farvel, som I plejer i god ro og orden - Det er uacceptabelt at aflevere på gaden!!

     Afslutning ; Vi holder afslutning, når barnet stopper i børnehaven, med en "farvel"-mappe med fotos, sang og hilsner,

     Aktiviteter ; Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter ud fra pædagogiske overvejelser, nogle planlagte, andre af mere spontan karaktér, efter børnenes umiddelbare interesser og behov.

B
     Bleer
; Hvis dit barn stadig bruger ble, skal I selv medbringe disse. Vi laver evt. aftaler med jer om ble-ophør.

D
   
  
Drikke ; vi serverer mælk (øko-mini) og vand til frokost, det er ikke nødvendigt at medbringe egne drikkevarer medmindre vi skal på tur. Da er det en god idé med en flaske vand, små brikker kan kun åbnes én gang (og søde drikke tiltrækker bl.a. hvepse og fluer!).

E
       Eftermiddag; Vi kommer hjem eller op fra legeplads - tager tøj af (prøver at få tingene på rette plads), vasker hænder og gør klar til frugt og evt. historie, vær fx opmærksom på om dit barn kan bevare roen eller forstyrres/forstyrrer, når der sidder 30 kammerater og lytter, eller vent i garderobe/køkken i de minutter.

     Ekstra tøj ; Der skal altid være ekstra tøj på pladsen, som passer både barn og til årstiden - HUSK navn i ALT tøj, sko m.v.!

F
     Ferie / fri ; Der kommer ferielister op ved helligdage og skoleferier. Børn har mindst ligeså stort behov for at holde fri og ferie som voksne! - Husk, det er hårdt arbejde at gå i børnehave!!

    Forsikring ; Barnet er hos os forsikret gennem "ALKA", men det er en god idé selv at have en forsikring, der dækker jeres barn.

     Forældresamarbejde ; Alfa og omega, vi ser jer som eksperter på jeres barn, vi er de professionelle voksne i barnets dagligdag, vi vægter den daglige kontakt, samtalerne og engagementet meget højt - dette udgør blandt andet fundamentet i samarbejdet! Har I spørgsmål til stort eller småt- så spørg! Dét vil vi også gøre!

    Frokost ; Dit barn skal have en god, sund madpakke med hver dag, som sikrer dit barn energi og dermed overskud til at få udbytte af en dag i børnehave. Den indeholder fx fuldkornsbrød, grønt og frugt - er dit barn småtspisende er det godt med sunde yndlingsting/pålæg, lav fx madpakken sammen og husk, at vi kan varme mad i vinterhalvåret(i  mikroovn,-dette benyttes ofte og af mange, så maden skal være klar til både tilberedning og servering i den samme, medbragte box!

    
Frugt ; Husk frugt/grønt hver dag! Vi skærer den ud og deler den om eftermiddagen.

   
Fødselsdage ; Fra sommeren 2012 har vi besluttet at fejre fødselsdage på en ny måde, fordi vi sagtens kan feste og hygge uden fx slik og med mindst 34 gange på et år kunne det blive til en del sukker!

På selve barnets fødselsdag synger vi fødselsdagssang og barnet får en lille gave fra børnehaven, puster lys ud og deler eftermiddagsfrugten ud til kammeraterne.

Den sidste mandag i måneden laver vi fælles frokost i børnehaven, pynter op med flag-guirlande og fejrer månedens fødselsdagsbørn.

Vi kommer naturligvis stadig meget gerne hjem til jer og fejrer fødselsdag dér ud fra samme sukkerfrie model, enten alle sammen eller i en mindre gruppe, som vi sammensætter.

Det er derfor IKKE nødvendigt at købe eller lave hverken is, slik, kage, sodavand el.lign.!!!

G
     Garderoben ; Det er en god idé, at efterlade garderobepladsen, som man vil genfinde den - dvs. sætte evt. hjemmesko på plads ved afhentning og jævnligt checke skiftetøj og skab.

    
Glemte sager ; I garderoben står en kurv til navnløse ejendele, den tømmes hver måned den 1. Fundene sendes til genbrug/velgørenhed.

H
      Hygiejne ; Vi forsøger at understøtte de gode håndvaske-rutiner, børnene ofte allerede kender. Ved "uheld" samler vi tøjet som det ér i poser, det skylles ikke.

       
Indkøring ; Opstarten/indkøringen i børnehaven er for alle parter en særlig følsom og vigtig periode, og det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt at mor/far er med de første dage og i få timer, så familien kan komme hjem med fælles oplevelser og overskud til en helt ny hverdag, og alt efter vores fælles (forældres og børnehaves) vurdering, kan mor/far efter nogle dage være væk få timer i endnu nogle dage...Det er meget individuelt fra barn til barn, hvor længe indkøringen varer, og nogle børn vil få behov for flere perioder i stil med opstarten, fx efter ferie, sygdom, forandringer og andre forhold. Vi vil samarbejde med jer om at sikre jeres barn optimale forhold.

I
     Invitationer ; Vi modtager gerne åbne invitationer, dvs. at et barn inviterer en gruppe /fx 10 kammerater til fødselsdag, men det er så det pædagogiske personale, der sammensætter gruppen! Ønsker man at invitere en særlig gruppe skal dette foregå med post eller telefon - vi accepterer IKKE uddeling af exclusive/ekskluderende invitationer i børnehaven!

L
     Legetøj ; Børnehaven har en masse dejligt legetøj, så det blev efter et forsøg besluttet at afskaffe både "legetøjsdag" og hjemmebragt legetøj- dette trives alle bedst med!

P
   
Pædagogik ; Vi arbejder som udgangspunkt anerkendende, dvs., at barnet har ret og lov til sine følelser, hvad enten det er glæde, vrede, sorg eller andet, disse følelser kan komme til udtryk fx ved aflevering og mange gange i løbet af dagen fx i forbindelse med konflikter, her vil vi som udgangspunkt være "guider"/mediatorer, som professionelle søger vi at være bevidste om egne grænser, ressourcer og være troværdige, ærlige og tydelige i vores udtryk.

S
     Sprog
; Hvis vi vurderer, at et barn kan have særlige sproglige udfordringer, skal vi lave en sprogvurdering som skal afdække evt. behov for ekstra indsats af varierende grad, det kan evt. komme på tale at inddrage vores tilbyttede talepædagog. Vurderinger laves ved 3-årsalderen og før skolestart. Laila og Maria er sprogansvarlige, med Izabela som "IT-kyndig".

    
Sygdom ; Vi modtager IKKE syge børn i børnehaven!! Jeres barn forventes at kunne deltage veloplagt/som vanligt i vores tilbud, virker jeres barn uoplagt/sløjt/klager over ubehag/ smerter (fx efter fald/slag o.a.) tager vi kontakt til jer telefonisk med en orientering og vores vurdering med henblik på fx hurtig afhentning evt. af andre, på stamkortet anførte pårørende.

HUSK, man kan godt være syg uden feber!!

Er der tale om tilbagevendende/kronisk lidelse skal vi have en beskrivelse og vejledning fra egen praktiserende læge, så vi véd, hvordan vi skal forholde os.

T
     Telefon ; 32594758 , der er ingen fast telefontid, og har det fx været en svær afsked må man gerne senere ringe og høre, hvordan det går.

Vi har ikke telefonen med på tur. I skal huske at skrive flere alternative telefonnumre på stamkortet, så vi altid kan få kontakt med jer eller pårørende.

Å
     Åbningstider
; Hver dag fra kl.06.30 -16.45.Lukket ml. jul og nytår, helligdage, 1.maj, Grundlovsdag og fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

 

 

 
   
 HJEMS Børnehave - Ungarnsgade 30-32 - 2300 København S - telefon 32 59 47 58 - email: hjems@hjems.dk